مقالات
25

سرمقاله : توسعه یافتگی و نقش رسانه های تخصصی زنان

سرمقاله : توسعه یافتگی و نقش رسانه های تخصصی زنان

در دنیای کنونی، کشوری را نمی توان سراغ گرفت که در پی توسعه یافتگی باشد، اما به زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه بی تفاوت بماند. امروزه قاعده مرسوم، توجه به موضوع زنان در برنامه های توسعه است و در صورت فقدان این امر بدون شک در تمامی ابعاد توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توقف ایجاد خواهد شد.

به بیان دیگر نیمی از مجموعه دارایی های انسانی جامعه نزد زنان است و زمانی برنامه های توسعه می تواند به موفقیت نائل آید که قادر باشد از این سرمایه انسانی حداکثر بهره برداری را به عمل آورد. از همین روی توجه به ظرفیت های بالقوه و تلاش برای به فعلیت در آوردن آن ها از یک سو برای حفظ مصالح زنان مفید خواهد بود و از سوی دیگر منجر به حفظ مصالح جامعه می شود. توجه به آموزه های دینی ما خود دلیل دیگری بر توجه بیشتر حکومت های اسلامی به این مسئله است؛ لیقوم الناس بالقسط (حدید- 25). تصریح قرآن بر ایجاد قسط توسط مردم (زنان و مردان) و آیات متعدد دیگر، تکلیف مسلمانان را نیز در این مورد روشن کرده است.

بی تردید رشد، توسعه و تعالی جامعه باید توسط مردم صورت گیرد و مردم کسانی هستند که خود باید تلاش کنند تا به این رشد برسند. از این رو هم زنان و هم مردان باید در این امر مشارکت داشته باشند و توسعه همه جانبه میسر نمی شود مگر آن که همه مردم در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری های بخش های مختلف مشارکت فعال داشته باشند.

اما راهکار این مشارکت چیست؟ و چگونه می توان در برنامه ریزی های توسعه ای از این مشارکت بهره جست؟ آیا طرح این موضوع بدون به کارگیری روش های هدفمند امکان پذیر خواهد بود؟

طرح مقدمه فوق از آن جهت حائز اهمیت است که بدون پرسش های مطرح شده در حوزه علوم انسانی، کارکرد هر حوزه روشن نخواهد شد. این پرسش ها نیز در صورتی قابل طرح خواهد بود که مشارکت همه جانبه زنان در حاکمیت به یک ضرورت تبدیل شده باشد. انقلاب اسلامی در کشور ما زمینه حضور آگاهانه زنان را در کنار مردان برای تحقق جمهوری اسلامی با شعار استقلال، آزادی و عدالت برگرفته از دین رحمانی و تعالی بخش اسلام فراهم آورد و این رویکرد در میثاق ملی یعنی قانون اساسی ما تجلی یافت. همچنین مطبوعات به عنوان رکن چهارم جامعه مدنی در جریان سازی این نقش، کارکرد بسزایی دارند. چرا که از یک سو موجب آگاهی بخشی در جامعه به ویژه زنان خواهند شد و از سوی دیگر با طرح واقع بینانه مطالبات امروز زنان ایران، زمینه لازم را برای اصلاح در ساختار حقیقی و حقوقی کشور فراهم می کنند. به ویژه پرداختن به الگوهایی که نه همسویی با نقش های کاذب زنان در تجدد است و نه در جهت نقش های دگماتیسم حرکت می کنند، بلکه پرداختن به نقش سومی است که به قول دکتر شریعتی در دنیای امروز مظلوم تر از همیشه به نظر می رسد. به طور یقین به کارگیری ظرفیت های ملی و بین المللی برای انعکاس این صدا، نه تنها بی تاثیر نخواهد بود بلکه در پاره ای جهات می تواند نقشی تعیین کننده داشته باشد؛ مناسبت هایی که ارتقاء جایگاه زنان را در مقایسه با سنوات قبل مورد ارزیابی قرار می دهند و روال مرسوم این مقایسه ملاکی برای ارزیابی کشورهایی است که داعیه دار دفاع از حقوق زنان هستند. به هر حال اغلب کشورهای دنیا تلاش می کنند تصویر مطلوبی از بهبود جایگاه زنان کشور خود در مقایسه با دیگر جوامع ارائه کنند. 

در کشور ما نیز به رغم کاستی هایی که در ساختارهای حقیقی و حقوقی حوزه زنان به چشم می خورد، فعالین تلاش می کنند با رصد وضعیت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی خود از روند پیشرفت و تعالی عقب نمانند، هر چند در این راه متحمل هزینه های گزاف شوند. در این میان رسانه های تخصصی زنان می توانند نقشی بی بدیل و ماندگار از خود بر جای گذارند. پرداختن به نقاط قوت و ضعف شاخص های توسعه با رویکردی معطوف به حوزه تاثیرگذاری زنان در روند تحولات جاری می تواند راهگشای ورود آگاهانه به این عرصه باشد و رسالت دو فصلنامه فرزانه نیز از این قائده مستثنی نیست. امید آنکه خوانندگان فرزانه نیز در این راه طولانی ما را یاری رسانند.


شورای سردبیری
تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (62)
کد خبر: 24
  • سرمقاله : توسعه یافتگی و نقش رسانه های تخصصی زنان

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت