مقالات
25
شعر زنان شاعر از ملیت های مختلف در کتاب «زنان صلح را مي سرايند»
چکیده:                                نسیم شیرازی «زنان صلح را مي سرايند» عنوان كتابي است كه در افغانستان با تاریخی آکنده از جنگ و منافشه مسلحانه منتشر شده است. بنياد آرمانشهر در شهر هرات اقدام ... ادامه »
25
ماهیت متغیر تفکر فمینیستی غرب  نسبت به تفکر فمینیستی خاورمیانه
چکیده: فاطمه همدانیان  کارشناسی ارشد مطالعات زنان پیش گفتار پست مدرنیسم دهه۱۹۸۰ شق نظری استوارتری به روی گفتمان های موجود گشود. منصه ای که در آن فمینیسم ماقبل پست مدرن، موج دوم مفاهیم تجویزی را از آنچه که یک زن باید باشد یا نباشد، به اشتراک گذاشت. فمینیست های پست مدرن (یا ما بعد فمینیست ها) در عوض به تبیین مفهومی دیگرگونه، منعطف تر، اخلاقی تر و به... ادامه »
25
 بررسی مشارکت زنان و مردان (زوجین) در تحلیل و تبیین تجددگرایی  و رابطه آن با تحکیم سرمایه اجتماعی خانواده ایرانی
چکیده: بررسی مشارکت زنان و مردان (زوجین) در تحلیل و تبیین تجددگرایی و رابطه آن با تحکیم سرمایه اجتماعی خانواده ایرانی (بررسی موردی، شهر تهران)    دکتر عالیه شکربیگی   [1]                        &... ادامه »
25
زنان و تدابير حمايتي: دو روي يك سكه
چکیده: شهيندخت مولاوردي حقوقدان با وقوع انقلاب در سال 1357 وضعيت زنان از حوزه هايي به شمار می رود كه دستخوش تغييرات و دگرگوني شد. در طول اين سال ها وضعيت زنان گذشته از تاثیرپذیری از تحولات جهاني، متاثر و ملهم از شرايط حاكم بر جامعه ايران نیز بوده و تحت تاثير آن، رويكردهاي متفاوتي نسبت به مباحث جنسيتي رخ نمود  که برنامه هاي توسعه اي پنج ساله نيز از... ادامه »
25
آیا خواهان حکم جاهلیت هستید؟
چکیده: مروری بر خطبه فدکیه حضرت زهرا (س) آیا خواهان حکم جاهلیت هستید؟ هیئت تحریریه فرزانه از ویژگی شخصیت های معنوی و دینی، خاصیت الگودهی رفتاری آنهاست که گاه با گذشت زمان حتی الهام بخش تر نیز می شود. همه ساله این روزها به مناسبت ایام فاطمیه شاهد انتشار مقالاتی هستیم که به شخصیت زهرای مرضیه (س) می پردازند؛ با همین تاکید که ایشان به عنوان یک ال... ادامه »
25
سرمقاله : توسعه یافتگی و نقش رسانه های تخصصی زنان
چکیده: در دنیای کنونی، کشوری را نمی توان سراغ گرفت که در پی توسعه یافتگی باشد، اما به زنان به عنوان نیمی از پیکره جامعه بی تفاوت بماند. امروزه قاعده مرسوم، توجه به موضوع زنان در برنامه های توسعه است و در صورت فقدان این امر بدون شک در تمامی ابعاد توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی توقف ایجاد خواهد شد. به بیان دیگر نیمی از مجموعه دارایی های انسانی جامعه نزد زنا... ادامه »